Carmen

Ürün Özellikleri

Sadece huzurlu ve sakin kalabilmek için değil aynı zamanda hayata karşı olumlu ve sağlıklı bir tutum geliştirmek içinde yöneldiğimiz meditasyon, yaşamın sürekli artan hızına uyum sağlamaya çalışırken zihin gücümüzü etkin kullanmak ve iyi odaklanmak konularında da yardımcı oluyor. Hepi- mizin meditasyon beklentileri farklı olsa da buluştuğumuz tek nokta sükunet arayışımız. Zihnin huzuru aslında bir yaşam biçimi… Bunun için bir feng shui ustası olmamıza gerek yok. Verdiğimiz ipuçlarını takip ederek sükuneti mekanlarımıza davet edebilirsiniz.

Not only to remain peaceful and calm at the same time we tend to develop a positive and healthy attitude towards life meditation, our strength of mind constantly trying to adapt to the increasing pace of life using effective and also helps in better issue to focus on. Our expectations meditation tranquil- ity we all search for one point we met in if different. Peace of mind is actually a way of life … We do not need to be a master of feng shui for that BS. The invitation to the tranquility of plac- es he can follow the tips we gave.